O akcji

Czym jest Hodowla z Sercem?

Chorób serca jest wiele, nie mamy na nie w wielu wypadkach wpływu, ale możemy starać się eliminować z hodowli zwierzęta obciążone takimi chorobami genetycznymi.

Aby pomóc w realizacji tego dążenia powstał pomysł akcji Hodowli z Sercem – programu badań mający na celu wykrycie kotów hodowlanych cierpiących na kardiomiopatię przerostową (HCM).

Celem akcji jest:

Kto jest organizatorem?

Pomysłodawcą i organizatorem akcji Hodowla z Sercem jest Polski Związek Felinologiczny. PZF jest najstarszym działającym w Polsce stowarzyszeniem zrzeszającym hodowców kotów. Od 1996 roku działamy jako pełnoprawny członek World Cat Federation.

W naszym Stowarzyszeniu kładziemy szczególny nacisk na to, by rozmnażać zwierzęta szczęśliwe i zdrowe. Do celów realizowanych przez Związek należy oparta na naukowych podstawach organizacja hodowli kotów rasowych dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu pod względem hodowlanym, estetycznym i zdrowotnym.

Działalność naukowo-badawcza w dziedzinie felinologii stanowi cel statutowy Polskiego Związku Felinologicznego. Opracowanie naukowe podsumowujące badania przygotowane na podstawie danych zebranych w ramach akcji Hodowla z Sercem przez specjalistę w dziedzinie kardiologii dr n. wet. Urszulę Bartoszuk-Bruzzone opublikowane zostanie na niniejszej stronie internetowej.

Jak się przyłączyć?

Serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców nie zrzeszonych w PZF, którym bliska jest idea hodowli zdrowych i szczęśliwych kotów. Wszystkich tych, którzy indywidualnie badają serca swoich kotów zachęcamy do umieszczania wyników wykonanych badań na stronie naszej akcji. Chcemy promować i wspierać tych, którzy Hodują Koty z Sercem.

Każdy hodowca, który doda wpis ma prawo do umieszczenia na swojej stronie loga akcji – Hodowla z Sercem. Mamy nadzieję, że ten piękny znak stanie się symbolem odpowiedzialnej i świadomej hodowli kotów rasowych.