Logo i banery

Polski Związek Felinologiczny posiada wyłączne prawa do logo akcji Hodowla z Sercem. Wykorzystywanie logo akcji przez podmioty i osoby nieuprawnione jest zabronione.

Jeżeli chcesz promować naszą akcję, możesz użyć poniższego baneru:

Hodowla z Sercem

<a href="http://www.hodowlazsercem.pl"><img title="Akcja Hodowla z Sercem" src="https://www.hodowlazsercem.pl/wp-files/baners/HzS-baner.gif" alt="Hodowla z Sercem" width="468" height="60" /></a>


Odznaczenia dla hodowli

Hodowla z Sercem
Hodowla z Sercem

Duży rozmiar
<a href="http://www.hodowlazsercem.pl"><img title="Akcja Hodowla z Sercem" src="https://www.hodowlazsercem.pl/wp-files/baners/HzS-oznaczenie.png" alt="Hodowla z Sercem" height="300" width="208" /></a>

Mały rozmiar
<a href="http://www.hodowlazsercem.pl"><img title="Akcja Hodowla z Sercem" src="https://www.hodowlazsercem.pl/wp-files/baners/HzS-oznaczenie-small.png" alt="Hodowla z Sercem" height="195" width="135" /></a>

Banery dla naszych partnerów

Hodowla z Sercem

Hodowla z Sercem

Duży rozmiar
<a href="http://www.hodowlazsercem.pl"><img title="Akcja Hodowla z Sercem" src="https://www.hodowlazsercem.pl/wp-files/baners/HzS-partner-rectangle.gif" alt="Hodowla z Sercem" width="200" height="310" /></a>

Mały rozmiar
<a href="http://www.hodowlazsercem.pl"><img title="Akcja Hodowla z Sercem" src="https://www.hodowlazsercem.pl/wp-files/baners/HzS-partner-rectangle-small.gif" alt="Hodowla z Sercem" width="120" height="186" /></a>

Hodowla z Sercem

<a href="http://www.hodowlazsercem.pl"><img title="Akcja Hodowla z Sercem" src="https://www.hodowlazsercem.pl/wp-files/baners/HzS-partner-baner.gif" alt="Hodowla z Sercem" width="468" height="120" /></a>